[SỰ KIỆN] - Sự kiện 7 ngày : SO TÀI TRANH ĐẤU

Đăng : 12-01-2016

Trở lại
Sự kiện 1 : So Vũ Dực
Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 3 sau khi mở server tổng kết
Phần thưởng : Cánh Thiên Sứ Diệu Quang
Điều kiện tham gia : Chiến lực cánh 6000 hoặc trở lên
Yêu cầu: Cấp 5 - 1 sao

Sự kiện 7 ngày : So mở server 

Sự kiện 2 : So Thú Cưỡi
Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 4 sau khi mở server tổng kết
Phần thưởng : Hiên Viên Thần Kiếm
Điều kiện tham gia : Chiến lực Thú cưỡi 15000 trở lên
Yêu cầu: Thú cưỡi giai 5, Binh Khí giai 3, Trang bị toàn lam cấp 11, Thú cưỡi cấp 20

Sự kiện 7 ngày : So mở server

Sự kiện 3 : So Tu Luyện
Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 5 sau khi mở server tổng kết
Phần thưởng : Bộ Bộ Sinh Liên
Điều kiện tham gia : Tu luyện kinh mạch 6000 hoặc cao hơn
Yêu cầu: Kinh mạch toàn thân cấp 20, căn cốt toàn thân cấp 5, tẩy tủy toàn thân cấp 4

Sự kiện 7 ngày : So mở server 

Sự kiện 4 : So Tiên Nữ
Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 6 sau khi mở server tổng kết
Phần thưởng : Vòng Sáng Tăng Điểm Tấn Công
Điều kiện tham giaChiến lực Tiên nữ 15000 hoặc cao hơn
Yêu cầu: 3 Tiên nữ cấp 50, 3 tiên nữ có 5 điểm tư chất, 3 Tiên nữ lam, 3 tiên nữ Thiên

Sự kiện 7 ngày : So mở server 

Sự kiện 5 : So Trang Bị
Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 7 sau khi mở server tổng kết
Phần thưởng : Trang bị thời trang tăng điểm tấn công
Điều kiện tham giaChiến lực Trang bị 18000 hoặc cao hơn
Yêu cầu: Bộ trang bị cấp 50, cường hóa toàn thân 4~5, 6 món Tím, 4 món thần

Sự kiện 7 ngày : So mở server 

Sự kiện 6 : Tổng chiến lực
Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 8 sau khi mở server tổng kết
Phần thưởng : Vũ Khí Thời Trang Tăng Điểm Tấn Công
Điều kiện: Tổng chiến lực 100000 hoặc cao hơn

Sự kiện 7 ngày : So mở server

----------------------------------------------------------
- NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -
>>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5
>>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT
返回顶部